image

Lust, deine Sprachkenntnisse mit anderen zu teilen oder eine neue Sprache zu lernen?

Eine neue Sprache lernt sich nicht durch das Lesen von Büchern und Vokabellernen allein – der Kontakt mit Muttersprachlern oder Sprachexperten ist eine tolle Chance, Vokabeln und Ausdrücke zu lernen, die in keinem Lehrbuch stehen! In lockerer Atmosphäre gibt es beim Sprachtreff die Möglichkeit, sich auszutauschen und sich auszuprobieren. Bei jedem Treffen können sich neue Kleingruppen bilden, aber auch langfristige Sprachtandems entstehen, die sich regelmäßig treffen und sich gegenseitig in der anderen Sprache helfen. Es ist keine Voraussetzung, dass man selbst eine neue Sprache lernen möchte – auch einsprachige Konversationen sind herzlich willkommen! Derzeit bietet der Sprachentreff vor allem die Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Dazu sind sowohl Leute, die Deutsch beibringen wollen, als auch solche, die es lernen wollen, herzlich willkommen! Auch andere Sprachen sind gerne gesehen!

Der Sprachentreff ist ein gemeinsames Projekt von Mosaik e.V. und der Katholischen Hochschulgemeinde Düsseldorf.

Wann? Dienstags, 18.00 bis 19.30 Uhr (Start: 10. Januar 2017)

Wo?   Katholische Hochschulgemeinde, Merowinger Straße 170, Düsseldorf

Die Teilnahme ist kostenlos. Bitte melden Sie sich per E-Mail (sprachtandem@mosaikev.de) an.


Language Meeting

Are you interested to share your language knowledge with others or even to learn a new language?

You cannot learn a new language just from reading books or learning vocabulary on your own – the contact with native speakers or language experts is your chance! Take it and learn vocabulary and expressions you do not find in any textbook. It is a relaxed atmosphere where you can exchange and apply the newly learned skills. There are small groups or even longlasting language tandems, who meet regularly and help each other in the respective language. There is no precondition that you yourself learn a new language – you are welcome to do a conversation in just one language! Currently the focus is on learning German, however, we welcome all people, who speak German as a native language and those who want to learn German. And of course we welcome other language.

The language meeting is a common project of Mosaik e.V. and the Katholische Hochschulgemeinde (Catholic University Parish)

When: Tuesdays from 6 pm – 7:30 pm
Venue: Katholische Hochschulgemeinde, Merowinger Straße 170, Düsseldorf

The offer is free of charge. Please send an email to: sprachtandem@mosaikev.de if you want to join us.


语言角(Sprachtreff)

也许您想学习一门新的语言亦或是与别人分享您已掌握的语言技能。

学习一门新的语言,仅凭书本词汇是远不能够让您真正掌握这门语言。和说母语的人进行面对面的交谈能够帮助您学习课本里学不到的日常表达。快来加入我们的语言角(Sprachtreff)吧! 您将会有机会在轻松愉快的环境下和其他母语者互相交流。每一次的语言角(Sprachtreff)都根据您想学的语言来分为小组。说不定您也可以因此而结识您的语伴进而建立长久的互助关系。当然如果您只想提高你的德语水平或者有兴趣传授您的德语水平您也可以加入我们。我们也同样期待其他语言的加入!

语言角(Sprachtreff)是杜塞尔多夫Mosaik e.V.协会和杜塞尔多夫天主教学生会Katholischen Hochschulgemeinde共同合作的项目。
时间:每周二18点至19点30分 (2017年1月10日正式开始)

地点:天主教学生会Katholische Hochschulgemeinde,Merowinger Straße 170, Düsseldorf

参加语言角不收取任何费用。请通过电子邮件进行报名:sprachtandem@mosaikev.de

 祝好


Almanca Dili öğrenme buluşması

Dil becerilerinizi başkalarıyla paylaşmak veya yeni bir dil öğrenmek isteme zevk ve isteğiniz varmı?

Bildiğiniz gibi, yeni bir ögrenmek yalnız kitap okuma ve  kelime öğrenmek ile değil, Anadili konuşanlar veya Dil uzmanları ile temas ve diyalog daha önemlidir.

Neden’mi? çünkü Anadili veya dil uzmanları ile temas, herhangi bir ders kitabında olmayan kelime ve deyimler öğrenmek için harika bir fırsattır da ondan..

Yani bu demektir‘ki, rahat bir ortamda  bir dil öğrenme buluşması karşılıklı Diyalog, telavuz, etkileşim ve deneme için bir fırsat olabilir. – Burada her yeni buluşmada küçük gruplar oluşturulabilmekle beraber, düzenli olarak bir araya gelecek gruplarda  uzun vadede  farklı dillerden birbirlerine yardımcı olmak suretiyle ikili dil teatisi ortaya çıkabilir.

Yeni bir Dil öğrenmek istiyorum deme sartlarının oluşmasına gereksinme  olmamakla beraber, Monolingual konuşmayı  (yani tek dil ile konuşmayı isteyenlerde) memnuyetle katılabilirler.

Sunduğumuz bu dil ögrenme buluşması, birinci derecede Almanca ögrenme fırsatı sunmaktadır.

Bizler,  buraya hem Almanca ögretenler,hemde Almancayı öğrenmek isteyenler olarak gelenlere höş geldiniz diyor ve başka dillerinde katılımını memnuniyetle bekliyoruz.

Sunduğumuz Dil öğrenme buluşması, Mosaık e.V. ve Düsseldorf Katolik Yüksek Okulu toluluğunun müşterek bir Projesi olup;

10.Ocak 2017 tarihinde başlayacak ve

Salı günleri Saat 18:00 ila Saat 19:30 arasında

Katholische Hochschulgemeinde, Merovingerstrasse 170, Düsseldorft’ta  yapılacaktır.

Katılım ücretsiz olup, istekli olanlar (sprachtandem@mosaikev.de) Email adresine kayıtlarını yaptırabilirler.